Waar bestaat de wet en regelgeving uit?

De wet- en regelgeving, voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), bestaat uit het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit ggo) en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Regeling ggo). Het Besluit ggo en de Regeling ggo vallen onder de Wet milieubeheer.

Besluit ggo

De beoordeling van de mogelijke risico's voor mens en milieu die aan werkzaamheden met ggo's verbonden kunnen zijn, vindt plaats op grond van het Besluit ggo. Het Besluit omschrijft in grote lijnen en regels waaraan u moet voldoen wanneer u met ggo’s wilt gaan werken.

Regeling ggo

De Regeling ggo is de verdere uitwerking van het Besluit ggo en bevat de regels met betrekking tot het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van ggo’s. Verder bevat de Regeling ggo verschillende bijlages die nodig zijn voor de inschaling van werkzaamheden met ggo’s voor ingeperkt gebruik. 

Wabo

Om werkzaamheden te mogen verrichten met ggo’s binnen ingeperkt gebruik is naast een kennisgeving of vergunning voor de activiteiten met ggo’s en een biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF), ook een omgevingsvergunning noodzakelijk voor de inrichting. U dient bij het Wabo-bevoegd gezag een aanvraag te doen. Het Wabo-bevoegd gezag is in de meeste gevallen een regionale uitvoeringsdienst (RUD) of een omgevingsdienst (OD).

Overige wetgeving

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) is er ook overige wetgeving van toepassing.