170912 Vijfjaarlijkse herbeoordeling van de risicobeoordeling voor IG