160114 Bijlage 2, lijst A2 - vectoren met kenmerken