160113 Bijlage 2, lijst A2 - Vectoren met kenmerken