170703 Bijlage 11, lijst van ggo's geschikt voor op S-I