170703 bijlage 2, lijst A3 - Inserties behorende bij combinatie A