171005 Bijlage 2, lijst A2 - Vectoren (alleen namen) behorende bij combinatie A