170623 Verslag risicobeoordeling IG voor werkzaamheden op niveau III