150312 Voorbeeld beschikking 2003 met meerdere leden