Dossier VOV vergunning onder voorwaarden technisch dossier