170623 Formulier IG voor administratieve registratie