Procedure 2001/18/EG

Een aanvraag voor de markttoelating van de import en/of teelt van levende ggo's kunt u indienen onder Richtlijn 2001/18/EG. In de praktijk zijn dit ggo's die niet bestemd zijn voor levensmiddelen en/of veevoeders (zoals bloemen en sierplanten). De toelating van de productie en het toepassen van gg-medicijnen voor mens en dier valt ook onder deze richtlijn.

 

Waar kunt u de toelating van de import en/of teelt van levende ggo’s aanvragen?

Een aanvraag voor een markttoelating van de import en/of teelt van levende genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) onder de 2001/18/EG moet u indienen bij één van de lidstaten van de Europese Unie (EUEuropese unie). Deze lidstaat voert de eerste milieurisicobeoordeling uit voor heel Europa. In Nederland kunt u een aanvraag voor toelating onder de 2001/18/EG indienen bij Bureau GGO.

Het is belangrijk om te realiseren dat een markttoelating altijd de gehele Europese markt behelst. Het is dus van belang dat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de voorschriften verbonden aan een markttoelating. Op de website van het Joint Research Centre (JRC) vindt u een overzicht van de tot de markt toegelaten ggo’s en de vergunning van de betreffende toelating met de hieraan verbonden voorschriften.

 

Waar kunt u de toelating van gg-medicijnen aanvragen?

De markttoelating van genetisch gemodificeerde (gg)-medicijnen voor mens of dier verloopt in de Europese Unie via gecentraliseerde Europese procedures. De European Medicines Agency (EMA) is de spil in deze procedures, u moet dan ook uw aanvragen  voor toelating onder de 2001/18/EG bij de EMA indienen.