Een uitgebreide uitleg hoe de RB-tool te gebruiken.

Ggo 's zijn opgebouwd uit een gastheer, vector en donorsequentie. Over het algemeen zult u handelingen uit willen gaan voeren met een groep van ggo's die dezelfde eigenschappen bezitten, dit heet een groep van soortgelijke ggo's. Daarom bestaat de RB-tool uit vier verschillende tabbladen, te weten ‘gastheren’, ‘vectoren’, ‘donorsequenties’ en ‘activiteiten’ met daarbij behorende tabellen. Door in de verschillende tabbladen met een representant van de elementen ‘gastheren’, ‘vectoren’ en ‘donorsequenties’ de verschillende keuzestappen te doorlopen, wordt u de bijbehorende stap van bijlage 5 getoond.

Vervolgens neemt u deze representant en de getoonde gegevens op in de bijbehorende tabellen. In het activiteiten tabblad kiest u de activiteit die u met de ggo's wilt gaan uitvoeren en geeft u aan welke ggo’s daadwerkelijk gemaakt worden. Doordat u de verschillende tabbladen stapsgewijs hebt doorlopen, hebt u veel belangrijke inschalingsinformatie over uw ggo's gekregen. Met deze informatie kunt u in het activiteiten tabblad bepalen welk inschalingsartikel van bijlage 5, deel I, van toepassing is en daarmee in welke CFI u de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Tevens hebt u het inperkingsniveau bepaald en weet u nu welke aanvraagprocedure u moet volgen. Vervolgens hebt u voor niveau I en II-k bepaald of er inschalingsartikelen van deel II van bijlage 5 en daarmee aanvullende voorschriften voor specifieke gevallen van toepassing zijn. Verder beschrijft u, indien van toepassing, de activiteiten met ggo’s die afwijkend zijn en die u dus niet standaard via bijlage 5 kunt inschalen.