Indien de verandering geen gevolgen heeft voor de milieurisicobeoordeling dan kan dit via een meldingsprocedure in de vergunning aangepast worden.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een melding te kunnen indienen?

 1. U bepaalt zelf of de verandering op uw bestaande vergunning valt onder een categorie van gevallen die geen gevolgen heeft voor de milieurisicobeoordeling. De veranderingen die gemeld kunnen worden zijn afhankelijk van de toepassing die vergund is en de soort wijziging die u wilt indienen. De voorwaarden zijn uitgewerkt in de Regeling ggo in artikel 34.
 2. Bij twijfel of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bureau GGO.
 3. U dient de melding in door een brief te sturen naar Bureau GGO. Deze brief is ondertekend door de milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) en/of verantwoordelijk onderzoeker. Daarbij dient alle informatie geleverd te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de melding.
 4. U stuurt de brief naar Bureau GGO, dit kan per post of via de berichtenbox.

NB. Bureau GGO bepaalt aan de hand van de geleverde informatie of er inderdaad sprake is van een melding of dat er een andere procedure gevolgd moet worden.

 

Wat doet Bureau GGO met uw melding?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw melding een ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw melding.

NB. Voor een melding geldt dat na de schriftelijk ingediende melding een wachttermijn is van 5 werkdagen gerekend vanaf de dag waarop de ontvangstbevestiging door u is ontvangen, alvorens met de gemelde werkzaamheden mag worden begonnen. Deze wachttermijn biedt Bureau GGO de gelegenheid om te beoordelen of de melding aan alle vereisten voldoet. Nadat de wachttijd is verstreken en Bureau GGO geen reactie heeft gestuurd, geldt de oorspronkelijke vergunning ook voor de veranderingen die zijn gemeld.

 

Wanneer kunt u de nieuwe werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden:
  nadat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen;
  en na een wachttermijn van 5 werkdagen.