U levert van de locatie(s) (een) gedetailleerde locatiekaart(en) aan. In deze toelichting staat per categorie van veldproef omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.

 

Locatiekaarten voor categorie 1 veldproeven waarbij een isolatieafstand wordt gehanteerd

Van iedere locatie moet een kopieerbare topgrafische (Topografische Dienst, schaal 1:25.000 of gedetailleerder) en een kadastrale kaart aangeleverd worden. De kaarten moeten in kleur zijn. Deze kaarten moeten ook elektronisch aangeleverd worden bij Bureau GGO, als pdf file.
Op deze kaarten moeten de volgende zaken herkenbaar zijn ingetekend:

  • Het kadastrale perceel of gedeelte hiervan (waarbinnen het proefobject is gelegen);
  • De attenderingszone;
  • De grenzen van het gebied waarover u zeggenschap heeft;
  • De mogelijkheid van akkerbouw binnen de attenderingszone waarover u geen zeggenschap heeft.
Thumbnail

Kadastraal perceel: een met een kadastrale aanduiding (ingemeten door en geregistreerd bij het Kadaster) gekenmerkt perceel.

Isolatieafstand: de afstand vanaf de buitenste begrenzing van het proefobject waarbinnen commerciële teelt van hetzelfde, niet genetisch gemodificeerde, gewas niet mag voorkomen.

Isolatiezone: het gebied dat is gelegen rondom de buitenste begrenzing van het proefobject en wordt begrensd door de isolatieafstand.

Attenderingszone: het gebied dat is gelegen rondom de buitenste begrenzing van het kadastrale perceel en wordt begrensd door de grootte van de isolatieafstand.

 

Locatiekaarten voor categorie 1 veldproeven waarbij geen isolatieafstand wordt gehanteerd

Van iedere locatie moet een kopieerbare topografische (Topografische Dienst, schaal 1:25.000 of gedetailleerder) en een kadastrale kaart aangeleverd worden. De kaarten moeten in kleur zijn. Deze kaarten moeten ook elektronisch aangeleverd worden bij Bureau GGO, als pdf file.
Op deze kaarten moet het kadastrale perceel of gedeelte hiervan (waarbinnen het proefobject is gelegen) herkenbaar zijn ingetekend.

Er mogen meerdere proefobjecten op eenzelfde kadastraal perceel worden aangelegd. In dat geval moeten voor ieder van deze proeflocaties kaarten aangeleverd worden waarop hetzelfde kadastrale perceel (of gedeelte hiervan) staat ingetekend. De proefobjecten mogen niet aansluitend worden aangelegd binnen het kadastrale perceel. Er moet minimaal een afstand van 100 meter tussen de buitenranden van het proefobject worden aangehouden.

 

Locatiekaarten voor categorie 2 of 3 veldproeven

Van iedere locatie moeten kopieerbare topografische kaarten aangeleverd worden (Topografische Dienst, schaal 1:25.000 of gedetailleerder). De kaarten moeten in kleur zijn. Deze kaarten moeten ook elektronisch aangeleverd worden bij Bureau GGO, als pdf file.
Op deze kaarten moet een gebied dat maximaal honderd maal groter is dan de aangevraagde locatie herkenbaar zijn ingetekend (dus als 1 ha aangevraagd dan wordt een gebied van maximaal 100 ha ingetekend op een grotere kaart).