IM downloads

Op deze pagina staan de aanvraagformulieren en alle andere documenten voor introductie in het milieu.

Als het downloaden van de formulieren niet direct lukt probeert u dan om te downloaden door met de rechtermuisknop op het formulier te klikken. Kies dan vervolgens, afhankelijk van uw browser, "doel opslaan als" of "save link as".

Voor gentherapie aanvragen wordt u verwezen naar de website van Loket Gentherapie