In de verkorte bijlage 5 zijn de verschillende inschalingsartikelen van bijlage 5 met kleurtjes in een tabel weergegeven. U kunt de verkorte bijlage 5 als handvat gebruiken voor het versneld zoeken en inschalen, maar deze tabel vervangt niet de volledige bijlage 5.

Verkorte bijlage 5 deel I

In de verkorte bijlage 5 zijn de verschillende inschalingsartikelen van bijlage 5 met kleurtjes in een tabel weergegeven. U kunt de verkorte bijlage 5 als handvat gebruiken voor het versneld zoeken en inschalen, maar deze tabel vervangt niet de volledige bijlage 5.

Verkorte bijlage 5 deel II

In bijlage 5 deel II zijn onder ML-II en DM-II inschalingsartikelen komen te vervallen en zijn extra inschalingsartikelen toegevoegd en daardoor zijn in bijlage 9 aanvullende voorschriften komen te vervallen en toegevoegd. In de transponeringstabel  vindt u per inschalingsartikel van bijlage 5 deel II in één oogopslag het corresponderende aanvullende voorschrift van bijlage 9.