De stroomschema's zijn een visuele samenvatting van bijlage 5.

Welke stroomschema's zijn er?

  • stroomschema bijlage 5
  • stroomschema inschaling planten
  • stroomschema inschaling planten in associatie met micro-organismen

Stroomschema bijlage 5

In het stroomschema zijn de vragen die bij de risicobeoordeling volgens bijlage 5 beantwoord moeten worden schematisch opgenomen. U doorloopt deze vragen en komt uiteindelijk uit bij een inschalingsartikel van bijlage 5. Vanaf pagina 2 staan per inschalingsartikel de overwegingen die u moet meenemen bij inschaling volgens dat artikel.

Stroomschema planten en stroomschema planten in associatie met micro-organismen

Deze schema's tonen overzichtelijk het verband tussen bijlage 5 deel I en bijlage 5 deel II en de aanvullende voorschriften opgenomen in bijlage 9.