Op deze pagina vindt u een aantal lijsten die door Bureau GGO zijn opgesteld aan de hand van de geldende Regeling ggo.

De doorzoekbare lijsten die op deze pagina beschikbaar zijn gesteld kunt u gebruiken als praktisch hulpmiddel bij uw risicobeoordeling.

  • Bijlage 2, lijst A1 - Gastheerorganismen behorende bij combinatie A
  • Bijlage 2, lijst A2 - Vectoren (alleen namen) behorende bij combinatie A
  • Bijlage 2, lijst A3 - Inserties behorende bij combinatie A
  • Bijlage 4 - Indeling in klassen van pathogene virussen, bacteriën, schimmels en parasieten
  • Bijlage 7, lijst van planten behorende bij de Regeling ggo
  • Bijlage 11, ggo's geschikt voor S-I

Daarnaast vindt u op deze pagina de lijst met de gegevens van de vectoren van de lijst A2 van bijlage 2, die in het datasyteem van Bureau GGO aanwezig zijn.

LET OP:

  • Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de wettelijk geldende lijsten en voor de  actuele teksten van de Regeling ggo zie wetten.nl.
  • De inhoud van de lijsten wordt regelmatig aangepast. Print de lijsten dus niet uit!

Verder bevatte de Regeling ggo 2003, die van kracht was tot 1 maart 2015, de bijlage 2.1.2 met vectoren die geschikt waren bevonden voor de vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen met behulp van animale cellen of plantencellen. In oude vergunningen afgegeven voor 1 maart 2015 wordt soms naar deze bijlage verwezen. De ‘doorzoekbare lijst vectoren van bijlage 2.1.2’  is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij de risicobeoordeling bij het splitsen van oude dossiers. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.