De risicobeoordelingstool

De RB-tool is een hulpmiddel bij het maken van een correcte risicobeoordeling. De tool volgt de inschalingsartikelen van bijlage 5 en geeft ondersteuning bij het invullen van de aanvraagformulieren. Het doorlopen van de RB-tool draagt eraan bij dat u uw werkzaamheden op het juiste niveau kunt inschalen en aanvragen en helpt u te beslissen wat voor uw activiteiten het juiste inperkingsniveau en de juiste CFI is.

Wanneer gebruikt u de RB-tool?

  • wanneer u nog niet zeker weet op welk inperkingsniveau en in welke CFI u uw (groep van soortgelijke) ggo's veilig kunt hanteren,
  • wanneer u tijdens de risicobeoordeling nog niet weet op welk inschalingsartikel van bijlage 5 u uit moet komen,
  • wanneer u niet weet hoe u de tabellen in de aanvraagformulieren in moet vullen.

Hoe werkt de RB-tool?

De RB-tool bevat vier tabbladen namelijk voor gastheren, vectoren, donorsequenties en activiteiten en bijbehorende tabellen. In de RB-tool wordt u geholpen met het correct invullen van de tabellen aan de hand van specifieke vragen. Door stap voor stap alle tabbladen door te lopen wordt u optimaal begeleid bij het uitvoeren van een correcte risicobeoordeling. Als u minder begeleiding nodig heeft kunt u ook slechts het activiteiten tabblad invullen waardoor u sneller tot een inschalingsartikel, inperkingsniveau en CFI komt.

Hoe verhoudt de RB-tool zich tot de aanvraagformulieren?

De onderbouwing die in de beslisschema’s bij de verschillende stappen van de RB-tool getoond wordt, kunt u gebruiken bij het correct en compleet invullen van het juiste aanvraagformulier.

De E-learning

Bureau GGO heeft een e-learning ontwikkeld die een introductie geeft op het toepassen van de RB-tool en het invullen van de aanvraagformulieren. Deze kan zeker illustratief zijn voor mensen die de eerste keer de RB-tool willen gebruiken of een aanvraagformulier moeten invullen.

Lees meer

Een uitgebreide uitleg hoe de RB-tool te gebruiken.

Ggo 's zijn opgebouwd uit een gastheer, vector en donorsequentie. Over het algemeen zult u handelingen uit willen gaan voeren met een groep van ggo's die dezelfde eigenschappen bezitten, dit heet een groep van soortgelijke ggo's. Daarom bestaat de RB-tool uit vier verschillende tabbladen, te weten ‘gastheren’, ‘vectoren’, ‘donorsequenties’ en ‘activiteiten’ met daarbij behorende tabellen. Door in de verschillende tabbladen met een representant van de elementen ‘gastheren’, ‘vectoren’ en ‘donorsequenties’ de verschillende keuzestappen te doorlopen, wordt u de bijbehorende stap van bijlage 5 getoond.

Vervolgens neemt u deze representant en de getoonde gegevens op in de bijbehorende tabellen. In het activiteiten tabblad kiest u de activiteit die u met de ggo's wilt gaan uitvoeren en geeft u aan welke ggo’s daadwerkelijk gemaakt worden. Doordat u de verschillende tabbladen stapsgewijs hebt doorlopen, hebt u veel belangrijke inschalingsinformatie over uw ggo's gekregen. Met deze informatie kunt u in het activiteiten tabblad bepalen welk inschalingsartikel van bijlage 5, deel I, van toepassing is en daarmee in welke CFI u de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Tevens hebt u het inperkingsniveau bepaald en weet u nu welke aanvraagprocedure u moet volgen. Vervolgens hebt u voor niveau I en II-k bepaald of er inschalingsartikelen van deel II van bijlage 5 en daarmee aanvullende voorschriften voor specifieke gevallen van toepassing zijn. Verder beschrijft u, indien van toepassing, de activiteiten met ggo’s die afwijkend zijn en die u dus niet standaard via bijlage 5 kunt inschalen.