In het document 'Criteria voor het gebruik van informatie ten behoeve van het uitvoeren van een risicobeoordeling Ingeperkt Gebruik' is uitgewerkt onder welke condities het voor u mogelijk is om naar eerder aangeleverde informatie of openbaar beschikbare informatie te kunnen verwijzen.

Tijdens het project 'Oplossen knelpunten Besluit ggo2013' is uitgewerkt onder welke condities het voor u mogelijk is om naar eerder aangeleverde informatie of openbaar beschikbare informatie te kunnen verwijzen. Er zijn criteria opgesteld voor de informatievereisten ten aanzien van gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s.
In de afgelopen maanden heeft een werkgroep de criteria verder uitgewerkt en verhelderd. De criteria geven u duidelijkheid welke informatie in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij aanvragen of kennisgevingen moet aanleveren.