De volgende quick wins zijn in 2016 gerealiseerd en geïmplementeerd.

Invoeren e-dienstverlening bij de uitvoering van het Besluit ggo met behulp van de berichtenbox

Vanaf  oktober 2016 en november 2018 zijn de digitale wegen voor aanvragen met betrekking tot ingeperkt gebruik en introductie in het milieu geopend. U kunt uw aanvragen, kennisgevingen, verzoeken en meldingen digitaal indienen middels de berichtenbox van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, daarmee komt de verplichting om alles in hard copy (geprint) in te dienen te vervallen.

Hoe gebruikt u de berichtenbox

Heeft u nog geen account? U kunt een berichtenbox aanmaken met een eHerkenningsmiddel. U krijgt toegang tot de berichtenbox met een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ of een gebruikersaccount van Antwoord voor bedrijven. Digitale formulieren en brieven kunt u richten aan de berichtenbox van het RIVM. De digitale documenten van Bureau GGO worden alleen naar de berichtenbox gestuurd, eventuele interne verspreiding dient u zelf te verzorgen. Meer informatie over wat de berichtenbox is en hoe het werkt vindt u op ondernemersplein.nl/berichtenbox, het informatiepunt voor ondernemers van de overheid.

Verbeteren herkenbaarheid van ontvangstbevestiging en beschikking

Vanaf medio mei 2016 is de titel van uw aanvraag in de ontvangstbevestiging, in de aanbiedingsbrief bij de beschikking en in de beschikking zelf opgenomen. Dit verhoogt de herkenbaarheid van deze documenten en zorgt voor een directe en zichtbare koppeling tussen uw aanvraag en de documenten die u van Bureau GGO daarop ontvangt. Daarnaast kunt u informatie over de opbouw van het dossiernummer, de betekenis van de ontvangstbevestiging en beschikking en de afhandelingsprocedures van uw kennisgevingen, vergunning aanvragen en bijzondere procedures op de website van Bureau GGO vinden.

Uitbreiding bijlagen 2, 4, 7 en 11

Op de eerste dag van elk kwartaal worden, via een wijziging van de Regeling ggo 2013, de aanpassingen op bijlage 2, 4, 7 en 11 gepubliceerd. Door deze uitbreidingen kunt u vanaf dat moment de toegevoegde micro-organismen, planten, vectoren of ggo’s gebruiken bij de risicobeoordeling volgens bijlage 5 en hoeft u geen apart 2.13 of 2.13a verzoek meer te doen. Hiermee worden de administratieve lasten verminderd en wordt de start van het onderzoek versneld.

Vermindering van de administratieve lasten bij de uitvoering van artikel 2.8

Vanaf 15 juni 2016 is het mogelijk geworden om nieuwe ggo’s toe te voegen aan uw bestaande 2.8 besluit, bij deze aanvraag hoeft u eerder geleverde informatie niet opnieuw aan te leveren. Hiervoor is het bestaande formulier voor een 2.8 verzoek aangepast. Het uitgebreide 2.8 besluit wordt als een integrale nieuwe beschikking opgesteld ter vervanging van het bestaande besluit en wordt afgegeven met hetzelfde dossiernummer voorzien van een volgnummer (dossiernummer IG 14-021_2.8-001 volgend op IG 14-021_2.8-000). Deze aanpassing zal tot meer overzichtelijkheid leiden in uw administratie en zal de administratieve lasten voor u verminderen.