Hieronder vindt u een overzicht van de knelpunten die nog uitgewerkt moeten worden. Ontwikkelingen worden op deze website vermeld, wij raden u dan ook aan om deze website regelmatig te bezoeken.

Knelpunt: In de huidige werkwijze moet voor ieder ggo een verslag risicobeoordeling bijgehouden worden. Dit geldt dus ook voor ggo’s die op niveau I en II-k gehanteerd moeten worden. Bovendien moeten alle individuele ggo’s op niveau II-k kennisgegeven worden en moeten de benodigde gegevens geleverd worden. Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten. Het Besluit biedt echter de mogelijkheid om de risicobeoordeling uit te voeren voor groepen van ggo’s met een gelijk risicoprofiel.

Oplossing: In dit project zijn groepen met een gelijk risicoprofiel van gastheren, vectoren en donorsequenties gedefinieerd voor de vervaardiging van ggo’s op inperkingsniveaus I en II-k. Verder is vastgesteld dat het gebruik van groepen middels zelfregulering onder de bestaande regelgeving ingericht kan worden en dat deze groepen niet in de regelgeving verankerd hoeven te worden. De uitgangspunten en criteria voor het verzamelen, bewaren en aanleveren van informatie, inclusief het verwijzen naar informatie met betrekking tot een uitgevoerde risicobeoordeling zijn in het project vastgesteld en zullen onverkort gelden voor de uitwerking van deze oplossing. Het initiatief voor het daadwerkelijk gebruik van deze groepen en de bijbehorende lijsten ligt nu bij de gebruikers, te weten de BVF-en, de rechtspersonen en de onderzoekers.