Wanneer u een inperkingsniveau en een CFI wilt laten toekennen aan handelingen met bepaalde ggo’s kunt een 2.8 combinatie verzoek doen. In het verzoek geeft u tegelijkertijd aan dat u voor deze activiteiten kennisgevingen en/of vergunningaanvragen wilt doen.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.8 combinatie verzoek in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert de activiteiten waarvoor u een 2.8 verzoek wilt indienen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door de hulpmiddelen te gebruiken of door daarna Bureau GGO te bellen.
 2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van deze activiteiten in het 2.8 combinatie formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 3. U bepaalt voor elke activiteit of u die activiteit in een nieuwe I of II-k kennisgeving of een II-v of III vergunningaanvraag wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de gewenste kennisgeving of vergunning. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. U geeft dit per activiteit in de activiteitentabel aan.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

 

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.8 combinatie verzoek automatisch de ontvangstbevestiging. Hiermee wordt alleen de ontvangst van het 2.8 verzoek bevestigd.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. De procedure voor de kennisgevingen of vergunningaanvragen wordt gestart op de datum dat het 2.8 besluit wordt genomen.
 5. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen. De daaropvolgende afhandeling van de kennisgeving of vergunningaanvraag is geheel administratief. Daarom streeft Bureau GGO naar een termijn van 45 dagen plus 5 werkdagen.
 6. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit en uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen hebt ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden.