De COGEM commissie genetische modificatie (commissie genetische modificatie ) heeft eerder geadviseerd over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Drosophila melanogaster (CGM/001016-01 en CGM/050215-04). Het overzetten van gg-Drosophila melanogaster stocks valt niet onder het aanvullend voorschrift voor open handelingen zoals bedoeld in deze eerdere COGEM adviezen. Het aanvullend voorschrift dat de gg-vliegen geïmmobiliseerd dienen te worden met behulp van afkoeling of met behulp van CO2 verdoving, betreft open handelingen waarbij er experimenten met de gg-insecten plaatsvindt buiten de kweekcontainers. Bij het overzetten vinden er echter geen experimentele handelingen plaats, slechts het overbrengen van de vliegenstock van de ene naar de andere voedingsbuis. Het overzetten gebeurt snel, binnen enkele seconden, waardoor er nauwelijks ontsnapping plaatsvindt. Deze kortstondige handelingen kunnen als standaard handelingen worden beschouwd.