2.8 procedure

U kunt een 2.8 verzoek indienen wanneer u een inperkingsniveau en een CFI wilt laten toekennen aan handelingen met bepaalde ggo’s. Op basis van het 2.8 besluit dient u vervolgens voor de voorgenomen werkzaamheden een kennisgeving dan wel een vergunningaanvraag te doen.

 

Wat moet u weten over een 2.8 verzoek?

U dient in het 2.8 formulier complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt uitvoeren te beschrijven. De termijn voor een 2.8 besluit is 45 dagen en uw bestaande 2.8 besluit kan aangepast worden.

 

Wanneer kunt u een 2.8 verzoek indienen?

U kunt een 2.8 verzoek indienen wanneer:

 • u van mening bent dat een lager inperkingsniveau een passend beschermingsniveau biedt;
 • u de voorgenomen werkzaamheden niet met behulp van bijlage 5 in kunt schalen;
 • u twijfelt over de uitkomst van uw inschaling.

 

Wie doet het 2.8 verzoek?

Een 2.8 verzoek wordt namens de gebruiker door de BVF ingediend. Het 2.8 besluit is alleen geldig voor de gebruiker.

 

U hebt een 2.8 besluit gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Wanneer uit het 2.8 besluit blijkt dat activiteiten op niveau I of II-k kunnen plaatsvinden, dient u een kennisgeving op het betreffende niveau te toen. Indien uit het 2.8 besluit blijkt dat voorgenomen werkzaamheden op niveau II-v of III moeten plaatsvinden, dient u een vergunningaanvraag te doen.

Aanpassen 2.8 besluit

U kunt aan uw bestaande 2.8 besluit nieuwe ggo’s toevoegen, bij deze aanvraag hoeft u eerder geleverde informatie niet opnieuw aan te leveren.

 

Welke stappen moet u doorlopen om ggo’s aan uw bestaande 2.8 besluit toe te voegen?

 1. U inventariseert welke nieuwe ggo’s er binnen uw instelling vervaardigd of gebruikt gaan worden waarvoor u een 2.8 verzoek moet doen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u een van de hulpmiddelen gebruiken.
 2. U bepaalt aan welk 2.8 besluit u deze ggo’s wilt toevoegen.
 3. U doet dit verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

 

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. U ontvangt altijd een integraal 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.

2.8 Verzoek

blabla verzoek