Uitsluitend de in dit inschalingsartikel beschreven diersoorten kunnen via dit inschalingsartikel ingeschaald worden en alleen voor deze dieren is de manier van huisvesten bepaald. Experimenten met andere diersoorten moeten worden voorgelegd via een artikel 2.8 verzoek.