Wat is Bureau GGO?

Bureau GGO voert een aantal wettelijke taken uit binnen de kaders van nationale- en Europese wetgeving en internationale verdragen op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Wat is de rol van Bureau GGO?

Bureau GGO beoordeelt voor ingeperkt gebruik de kennisgevingen en verzorgt de vergunningverlening voor werkzaamheden met ggo’s. Voor introductie in het milieu en marktaanvragen verzorgt Bureau GGO alle inhoudelijke voorbereidingen zoals de risicobeoordeling. Daarnaast is Bureau GGO het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij werkzaamheden met ggo’s en ondersteunt Bureau GGO het ministerie van IenW in hun beleid. Bureau GGO bevordert de koppeling tussen het beleid/regelgeving en signalen uit het veld en geeft voorlichting.

Loketten

Bureau GGO huisvest het loket gentherapie en het Food-feed loket voor ggo markttoelatingen.
Het doel van het loket gentherapie is om de toestemmings- en vergunningverleningsprocedures voor klinisch gentherapie-onderzoek in Nederland te stroomlijnen en om de procedures voor de onderzoekers inzichtelijk te laten verlopen.
Het doel van het loket markttoelatingen is te fungeren als de centrale ingang voor alle Europese marktaanvragen die in Nederland worden ingediend. Daarnaast is het loket het nationale aanspreekpunt en informatiepunt voor aanvragers van markttoelatingen.

Nieuwsbrief moderne biotechnologie

Bureau GGO informeert sinds 2014 belanghebbende partijen via een nieuwsbrief over de ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief vul dan uw e-mailadres hieronder in.