De beoordeling van de mogelijke risico's voor mens en milieu die aan werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) verbonden kunnen zijn, vindt plaats op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

 

Waar bestaat de wet en regelgeving uit?

De wet- en regelgeving, voor werkzaamheden met ggo's, bestaat uit het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit ggo) en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Regeling ggo). Het Besluit ggo en de Regeling ggo vallen onder de Wet milieubeheer.

 

Besluit en Regeling ggo

Het Besluit omschrijft in grote lijnen en regels waaraan u moet voldoen wanneer u met ggo’s wilt gaan werken. De Regeling ggo is de verdere uitwerking van het Besluit ggo en bevat de regels met betrekking tot het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van ggo’s. Verder bevat de Regeling ggo verschillende bijlages die nodig zijn voor de inschaling van werkzaamheden met ggo’s voor ingeperkt gebruik.

U kunt het Besluit ggo vinden op wetten.nl.

U kunt de Regeling ggo vinden op wetten.nl.

Wabo

Om werkzaamheden te mogen verrichten met ggo’s binnen ingeperkt gebruik is naast een kennisgeving of vergunning voor de activiteiten met ggo’s en een biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF), ook een omgevingsvergunning noodzakelijk voor de inrichting. U dient bij het Wabo-bevoegd gezag een aanvraag te doen. Het Wabo-bevoegd gezag is in de meeste gevallen een regionale uitvoeringsdienst (RUD) of een omgevingsdienst (OD).

 

Overige wetgeving

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) is er ook overige wetgeving van toepassing.