U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen Virale seq: 5.2, 5.3, 5.4.1

Virale sequenties bij inschalingsartikel 5.2, 5.3 en 5.4.1: infectieus virus, defect virus en enkele virale sequenties

In een defect virus zijn één of meerdere genen of regulatoire sequenties niet langer functioneel, of gedeleteerd, waardoor het virus een factor mist die nodig is voor het doorlopen van de complete virale levenscyclus. Het virus kan wel repliceren in animale cellen die voorzien in die factor, de ‘helperfunctie’. Virale sequenties kunnen, afhankelijk van de “compleetheid” van het virale genoom, ingeschaald worden als donorsequentie onder b/g, c/h of e/i:

b/g: er zijn virale sequenties aanwezig die kunnen leiden tot de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus dan wel de vorming van virale replicons

Voorbeelden:

 • volledig genoom van een virus;
 • genoom van een deletiemutant waarin een niet essentieel gen gedeleteerd is;
 • sequentie coderend voor replicon systeem gebaseerd op een enkel genoomsegment.

c/h: hieronder dienen vectoren die virale sequenties bevatten die kunnen leiden tot de vorming van een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus ingeschaald te worden. Ook vectoren die virale replicatiesignalen en packagingsignalen bevatten, zoals volledige genoomsegmenten en virale transfervectoren, dienen hieronder ingeschaald te worden.

Voorbeelden:

 • enkel genoomsegment van gesegmenteerd virus;
 • genoom van een deletiemutant waarin een essentieel gen gedeleteerd is;
 • genoom van een niet-gesegmenteerd virus gedeleteerd voor de 5’ en 3’ NTRs;
 • open reading frame (ORF) van een virus dat slechts 1 ORF bevat;
 • sequentie coderend voor enkel genoomsegment van een replicon systeem gebaseerd op meerdere genoomsegmenten;
 • virale transfervector (lentivirus, retrovirus, AAV).

e/i: er zijn virale sequenties aanwezig die coderen voor een enkel viraal genproduct of regulatoire sequentie en deze sequenties vallen niet onder de definitie van schadelijk genproduct.

LET OP: indien dit enkele virale genproduct afkomstig is van een virus dat slechts één ORF bevat, dan dient dit ORF als defect, voor eukaryote cellen infectieus virus ingeschaald te worden onder c of h.

Voorbeelden:

 • CMV promoter
 • SV40 promoter (SV40 ori is hierin aanwezig)
 • gen coderend voor VSV-G eiwit

NB: Indien in de virale vector een sequentie aanwezig is die codeert voor een schadelijk genproduct kan een hogere inschaling van toepassing zijn.

Zoeken:

Service