U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen Niet-viraal pathogeen

Inschalingslid d: niet-viraal pathogeen van klasse 4, 3 of 2

Om inschalingslid d van toepassing te laten zijn, moet het pathogeen benoemd zijn op één van de lijsten 4.2, 4.3 of 4.4 van Bijlage 4 van de Regeling. Deze lijsten bevatten de classificatie van pathogene bacteriën (4.2), schimmels (4.3) en parasieten (4.4) op basis van hun ziekteverwekkend vermogen voor mens en/of dier.

Indien het pathogeen niet op deze lijst voorkomt moet een risicobeoordeling overeenkomstig bijlage 8 van de Regeling uitgevoerd worden en een artikel 2.8 verzoek worden gedaan om de pathogeniteitsklasse van het pathogeen vast te stellen. Bij deze risicobeoordeling dient aangegeven te worden, met gebruikmaking van de definities van de klassen van micro-organismen, tot welke klasse het betreffende pathogeen behoort.

Zoeken:

Service