U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen Virus van klasse 4, 3 of 2

Inschalingslid b, c, g en h: virus van klasse 4, 3 of 2

Om inschalingslid b, c, g of h van toepassing te laten zijn, moet het virus benoemd zijn op de lijst 4.1 van Bijlage 4 van de Regeling. Deze lijst bevat de classificatie van virussen op basis van hun ziekteverwekkend vermogen voor mens en/of dier.

Indien het virus niet op deze lijst voorkomt dan moet een risicobeoordeling overeenkomstig bijlage 8 van de Regeling uitgevoerd worden en een artikel 2.8. verzoek worden gedaan om de pathogeniteitsklasse van het virus vast te stellen. Bij deze risicobeoordeling dient aangegeven te worden, met gebruikmaking van de definities van de klassen van micro-organismen, tot welke klasse het betreffende virus behoort.

Zoeken:

Service