U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen Productie virale partikels

Hoe dient de productie van virale partikels te worden ingeschaald?

Voor het produceren van virale partikels wordt over het algemeen gebruik gemaakt van twee methoden:

  • Cellen worden geïnfecteerd met een virus waardoor virus vermeerdering plaatsvindt.
  • Cellen worden getransfecteerd met een of meerdere plasmiden waardoor virus productie plaatsvindt.

Afhankelijk van de biologische inperking dient de productie van virale partikels en replicons ingeschaald te worden volgens artikel 5.4.2 of 5.4.3. Inschaling volgens 5.4.2 is slechts toegestaan voor een beperkte groep van biologisch ingeperkte virale systemen. Alle overige virale systemen dienen ingeschaald te worden volgens 5.4.3. De pathogeniteitsklasse van het betreffende virus kan bepaald worden aan de hand van bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling.

NB: Artikel 5.4.1 dient niet gebruikt te worden voor de productie van virale partikels en replicons!

Voorbeeld: 

  • Infectie van cellen met full-length virus van pathogeniteitsklasse 3 (PG3), bijvoorbeeld het rabies virus, waarbij het GFP gen aanwezig is in het virale genoom: inschaling via 5.4.3.i op ML-III. Toelichting: De virale vector is geclassificeerd als PG3 (lijst 4.1), het systeem is niet biologisch ingeperkt (staat niet in 5.4.2) en er is een gekarakteriseerde, onschadelijke donorsequentie (GFP) aanwezig.

Voorbeeld:

  • Transfectie van cellen met één of meerdere plasmiden ten behoeve van productie van full-length virus van PG3, waarbij het GFP gen aanwezig is in het virale genoom: inschaling via 5.4.3.i op ML-III. Toelichting: De virale vector is geclassificeerd als PG3, het systeem is niet biologisch ingeperkt (staat niet in 5.4.2) en er is een gekarakteriseerde, onschadelijke donorsequentie (GFP) aanwezig.
  • Transfectie van cellen met één of meerdere plasmiden ten behoeve van productie van virus replicons gebaseerd op een PG3 virus, waarbij het GFP gen aanwezig is in het virale genoom: inschaling via 5.4.3.i op ML-III. Toelichting: De virale vector is gebaseerd op een virus van PG3, het systeem wordt niet gezien als biologisch ingeperkt (staat niet in 5.4.2) en er is een gekarakteriseerde, onschadelijke donorsequentie (GFP) aanwezig. Via een 2.8 verzoek kan beargumenteerd worden aangegeven waarom dit replicon systeem (de combinatie van gastheercel, virale vector en donorsequentie) als biologisch ingeperkt beschouwd kan worden en op een lager inperkingsniveau ingeschaald kan worden.

Voorbeeld:

  • Transfectie van cellen met plasmiden ten behoeve van productie van genetisch gemodificeerde 2de of 3de generatie SIN lentivirale partikels, waarbij het GFP gen aanwezig is in de transfervector: inschaling via 5.4.2.i op ML-II-k. Toelichting: De virale vector is gebaseerd op een virus van PG3, het systeem is biologisch ingeperkt (staat in 5.4.2) en er is een gekarakteriseerde, onschadelijke donorsequentie (GFP) aanwezig.
  • Transfectie van cellen met plasmiden ten behoeve van productie van genetisch gemodificeerde lenti-X lentivirale partikels, waarbij het GFP gen aanwezig is in de transfervector: inschaling via 5.4.3.i op ML-III. Toelichting: De virale vector is gebaseerd op een virus van PG3, het systeem wordt niet gezien als biologisch ingeperkt (staat niet in 5.4.2) en er is een gekarakteriseerde, onschadelijke donorsequentie (GFP) aanwezig. Via een 2.8 verzoek kan beargumenteerd worden aangegeven waarom dit lenti-X lentivirale systeem als biologisch ingeperkt beschouwd kan worden en op een lager inperkingsniveau ingeschaald kan worden.
Zoeken:

Service