U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen

Toelichtingen

Informatieve toelichtingen op onderdelen van de inschalingsartikelen (deel I en II) van bijlage 5 voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen.

Inhoudsopgave toelichtingen op bijlage 5, deel I en II:

 1. Inschalingsartikel 5.0 voor activiteiten met een sequentie specifiek endonuclease die kunnen leiden tot een gene drive
 2. Schadelijk genproduct
 3. Gekarakteriseerde en ongekarakteriseerde donorsequenties
 4. Virale sequenties bij inschalingsartikel 5.2, 5.3 en 5.4.1: infectieus virus, defect virus en enkele sequentie
 5. Inschalingslid b, c, g en h: virus van klasse 4, 3 of 2
 6. Inschalingslid d: niet-viraal pathogeen van klasse 4, 3 of 2
 7. Inschalingsartikel 5.2: De samenstellende delen behoren niet tot de groep van inserties zoals bedoeld in bijlage 2 lijst A3; indien dit wel het geval is dienen die delen beschouwd te worden als donorsequenties
 8. Inschalingsartikel 5.2: De vector bevat geen virale sequenties, afkomstig van virussen die hogere eukaryoten als gastheer hebben, waardoor de vector als virale vector zou kunnen functioneren; indien dit wel het geval is, dienen die sequenties beschouwd te worden als donorsequenties
 9. Lijst A3: Inserties behorende bij combinatie A uit bijlage 2
 10. Lijst van donororganismen die geen schadelijke genproducten bevatten
 11. De interpretatie van animale cellen onder 5.4.1
 12. De transfectie van cellen met virale vectoren onder 5.4.1
 13. Een endogeen virus dat mogelijk aanwezig kan zijn in de gastheercel of -cellijn onder 5.4.1
 14. Endogeen virus dat mogelijk aanwezig kan zijn in de gastheercel of- cellijn onder 5.4.2
 15. Hoe dient de productie van virale partikels te worden ingeschaald?
 16. Inschaling onder bijlage 5, onder 5.4.2 (biologisch ingeperkte systemen)
 17. Bij 5.4.3.b en 5.4.3.g: virale vectoren die als donorsequentie een voor eukaryote cellen infectieus virus bevatten
 18. Hoe worden chimere virussen ingeschaald?
 19. Bij 5.4.3.c en 5.4.3.h: virale vectoren die als donorsequentie een of meer virale sequenties bevatten die niet coderen voor een voor eukaryote cellen infectieus virus
 20. Wanneer is sprake van geen effect van de donorsequentie op de virulentie, gastheerbereik en pathogeniteit van het virus onder 5.4.3.h?
 21. Retrovirale vectorsystemen onder 5.4.3
 22. Activiteiten met al dan niet genetisch gemodificeerde animale cellen dan wel plantencellen al dan niet in associatie met een genetisch gemodificeerd micro-organismen (5.4.4)
 23. Handelingen in gesloten eenheden
 24. Handelingen met animale cellen (ES-cellen/bevruchte oöcyten) die tot dieren leiden
 25. De opsomming van bepaalde diersoorten onder 5.6
 26. Filtertopkooien
 27. Valt het overzetten van gg-Drosophila melanogaster stocks zonder CO2 immobilisatie, onder standaard handelingen (zoals huisvesting) of open handelingen?
Zoeken:

Service