U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Nog uit te werken knelpunten

Nog uit te werken knelpunten

Hieronder vindt u een overzicht van de knelpunten die nog uitgewerkt moeten worden. Ontwikkelingen worden op deze website vermeld, wij raden u dan ook aan om deze website regelmatig te bezoeken.

Definiëren groepen met gelijk risicoprofiel voor niveau I en II-k

Knelpunt: In de huidige werkwijze moet voor ieder ggo een verslag risicobeoordeling bijgehouden worden. Dit geldt dus ook voor ggo’s die op niveau I en II-k gehanteerd moeten worden. Bovendien moeten alle individuele ggo’s op niveau II-k kennisgegeven worden en moeten de benodigde gegevens geleverd worden. Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten. Het Besluit biedt echter de mogelijkheid om de risicobeoordeling uit te voeren voor groepen van ggo’s met een gelijk risicoprofiel.

Oplossing: In dit project zijn groepen met een gelijk risicoprofiel van gastheren, vectoren en donorsequenties gedefinieerd voor de vervaardiging van ggo’s op inperkingsniveaus I en II-k. Verder is vastgesteld dat het gebruik van groepen middels zelfregulering onder de bestaande regelgeving ingericht kan worden en dat deze groepen niet in de regelgeving verankerd hoeven te worden. De uitgangspunten en criteria voor het verzamelen, bewaren en aanleveren van informatie, inclusief het verwijzen naar informatie met betrekking tot een uitgevoerde risicobeoordeling zijn in het project vastgesteld en zullen onverkort gelden voor de uitwerking van deze oplossing. Het initiatief voor het daadwerkelijk gebruik van deze groepen en de bijbehorende lijsten ligt nu bij de gebruikers, te weten de BVF-en, de rechtspersonen en de onderzoekers.

Aanpassing Besluit ggo 2013

Knelpunt: In de huidige uitvoeringspraktijk dient u een compleet 2.8 verzoek te doen om een (micro)-organisme op bijlage 4, 7 of 11 te laten plaatsen. Terwijl het voor het plaatsen van een apathogeen micro-organisme op bijlage 2, lijst A1, mogelijk is om een 2.13 verzoek in te dienen, waarbij u alleen de gegevens over het micro-organisme hoeft te leveren.

Oplossing: Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging van het Besluit ggo 2013 voor, waarbij een artikel 2.13.a wordt toegevoegd dat het mogelijk maakt dat u een (micro)-organisme op bijlage 4, 7 of 11 laat plaatsen op dezelfde wijze als plaatsing van een micro-organisme op bijlage 2.

Zoeken:

Service