U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Procedures Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Om activiteiten met ggo’s op niveau II-v en III te mogen uitvoeren dient u een vergunning aan te vragen. Voor het dagelijks toezicht op uw werkzaamheden onder een dergelijke vergunning stelt u een verantwoordelijk medewerker (VM) aan.

Wat moet u weten over vergunningen?

Voor activiteiten met ggo's die gehanteerd moeten worden op inperkingsniveau II-v en III geldt dat u een vergunning moet aanvragen en dat u pas met de werkzaamheden mag starten als u uw vergunning hebt ontvangen. De termijn hiervoor is 45 dagen

U hebt een ontvangstbevestiging gekregen, wat betekent dat?

Nadat de vergunningaanvraag bij Bureau GGO is binnen gekomen, wordt direct een ontvangstbevestiging gestuurd. Dit betekent alleen dat uw aanvraag is binnengekomen. Bureau GGO gaat de aanvraag in zijn geheel beoordelen.

Waarom krijgt u een verzoek om aanvullende informatie?

Indien u (een gedeelte van) uw ggo’s niet op het juiste inperkingsniveau of in de juiste categorie van fysische inperking (CFI) hebt ingeschaald of als u niet voldoende informatie over de ggo’s hebt geleverd om de risicobeoordeling te kunnen uitvoeren, krijgt u een verzoek om aanvullende informatie. De termijn wordt in dat geval opgeschort en gaat weer lopen nadat u de informatie geleverd hebt.

Wat betekent het als uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld?

Indien u niet in staat bent om de aanvullende informatie te leveren, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Uw aanvraag is namelijk niet compleet. U dient een nieuwe aanvraag in te dienen.

Wat betekent het als u een positieve beschikking hebt gekregen?

U krijgt een positieve beschikking indien Bureau GGO kan instemmen met de aangevraagde activiteiten. In deze beschikking zijn de aangevraagde ggo’s gespecificeerd in de betreffende leden. De extra aanvullende voorschriften in bijlage 9 zijn NIET van toepassing op een vergunningaanvraag. Aangezien u een beschikking krijgt waarin alle ggo’s zijn gespecificeerd en waarin alle eventueel benodigde extra aanvullende voorschriften zijn opgenomen hoeft u bij uw aanvraag niet te verwijzen naar deel II van bijlage 5 en naar bijlage 9.

Wat betekent het als u een negatieve beschikking hebt gekregen?

U krijgt een negatieve beschikking indien Bureau GGO niet kan instemmen met uw aanvraag. Dat betekent dat de vergunning niet is verleend en dat u een nieuwe aanvraag moet indienen.

Wanneer moet u een wijziging op uw vergunning aanvragen?

U dient een wijziging op uw vergunning aan te vragen indien u nieuwe ggo's wilt gaan toepassen en u een nieuwe risicobeoordeling hiervoor moet uitvoeren. De termijn voor een wijziging is 45 dagen en u ontvangt een wijzigingsbeschikking.

Wanneer kunt een melding op uw vergunning doen?

U kunt een melding doen indien voor de nieuwe ggo’s dezelfde risicobeoordeling geldt als voor de al eerder aangevraagde en vergunde ggo’s. Dat kan het geval zijn als u gastheren, vectoren of donorsequenties gaat toevoegen met vergelijkbare eigenschappen. Deze nieuwe ggo’s kunt u daarom hanteren in dezelfde categorie van fysische inperking, op hetzelfde inperkingsniveau en indien van toepassing met dezelfde aanvullende voorschriften. De termijn voor een melding is 28 dagen.

Waarom stelt u een verantwoordelijk medewerker (VM) aan?

De VM is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en is de inhoudelijk deskundige voor de aanvraag. De VM moet zowel bij uw organisatie aangesteld worden als geregistreerd worden bij Bureau GGO.

 

Zoeken:

Service