U bevindt zich op: Home nl Algemeen Bureau GGO

Bureau GGO

Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten van Bureau GGO binnen de verschillende taakvelden.

Wat is Bureau GGO?

Het Bureau GGO  is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bureau GGO voert een aantal wettelijke taken uit binnen de kaders van nationale- en Europese wetgeving en internationale verdragen op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Wat is de rol van Bureau GGO?

Bureau GGO beoordeelt voor ingeperkt gebruik de kennisgevingen en verzorgt de vergunningverlening voor werkzaamheden met ggo’s. Voor introductie in het milieu en marktaanvragen verzorgt Bureau GGO alle inhoudelijke voorbereidingen zoals de risicobeoordeling. Daarnaast is Bureau GGO het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij werkzaamheden met ggo’s en ondersteunt Bureau GGO het ministerie van IenW in hun beleid. Bureau GGO bevordert de koppeling tussen het beleid/regelgeving en signalen uit het veld en geeft voorlichting.

Loketten

Bureau GGO huisvest het loket gentherapie en het Food-feed loket voor ggo markttoelatingen.
Het doel van het loket gentherapie is om de toestemmings- en vergunningverleningsprocedures voor klinisch gentherapie-onderzoek in Nederland te stroomlijnen en om de procedures voor de onderzoekers inzichtelijk te laten verlopen.
Het doel van het loket markttoelatingen is te fungeren als de centrale ingang voor alle Europese marktaanvragen die in Nederland worden ingediend. Daarnaast is het loket het nationale aanspreekpunt en informatiepunt voor aanvragers van markttoelatingen.

Cursussen

Bureau GGO verzorgt, in opdracht van het Ministerie van IenW, cursussen voor nieuw toegelaten biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) en milieuveiligheidsfunctionarissen (MVF-en). De BVF-cursus wordt jaarlijks in samenwerking met het BVF-platform georganiseerd. De MVF-cursus wordt alleen georganiseerd bij voldoende toelatingen en aanmeldingen.

Zoeken:

Service