U bevindt zich op: Home nl Actueel Archief Quickwin aanpassen bestaande 2.8 besluiten

Quickwin aanpassen bestaande 2.8 besluiten

Met ingang van 15 juni 2016 is het ten behoeve van de indiening van een 2.8 aanvraag mogelijk om daarvoor te verwijzen naar een eerder verleend 2.8 besluit alsmede naar de voor dat eerdere besluit ingediende gegevens.

De aanvrager van een 2.8 besluit hoeft de eerder door hem ingediende gegevens dan niet opnieuw aan te leveren. In plaats daarvan kan hij in zijn aanvraag naar de eerder ingediende gegevens verwijzen. Daarnaast vermeldt hij welke consequenties zijn aanvraag heeft voor zijn eerder ingediende risicobeoordeling en wat naar zijn oordeel het juiste inperkingsniveau is.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om te verwijzen naar een eerder verleend 2.8 besluit en de voor dat besluit ingediende gegevens, moet de aanvrager gebruik maken van het nieuwe aangepaste formulier voor
2.8 verzoeken.

Een aanvraag tot uitbreiding van een eerder verleend 2.8 besluit wordt conform de 2.8 procedure wordt afgehandeld (waarbij de 45 dagen wachttermijn onverkort van toepassing blijft). Het aangevraagde 2.8 (uitbreidings-) besluit wordt afgegeven met hetzelfde dossiernummer als het nummer van het eerder verleende besluit (analoog aan de wijziging van vergunningen). Aan dat nummer wordt additioneel een volgnummer toegevoegd (dus bv. Dossiernummer IG16-021_2.8-001 volgend op IG16-021_2.8-000).

Het aangevraagde 2.8 (uitbreidings-) besluit wordt als een integrale nieuwe beschikking opgesteld ter vervanging van het eerder verleende 2.8 besluit dat daarmee wordt aangevuld of gewijzigd. Dit leidt tot meer overzichtelijkheid in vergunde werkzaamheden en vermindert administratieve lasten voor de aanvrager.

Download voor een uitgebreide beschrijving van de vernieuwde procedure de quickwin informatievereisten bij aanpassen bestaande 2.8 besluiten.

Download direct QW 2.8

Zoeken:

Service