U bevindt zich op: Home nl Actueel

Actueel

23 januari 2018
In het Besluit ggo 2013 is geregeld dat u uiterlijk vijf jaar na de datum waarop u de laatste volledige risicobeoordeling heeft uitgevoerd, moet bezien of de uitkomst van die risicobeoordeling nog steeds passend is.
21 december 2017
Onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden moet u vanaf 1 januari 2018 melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
25 september 2017
Deze informatie is bedoeld voor organisaties die activiteiten verrichten met sequenties coderend voor aggregerende eiwitten die geassocieerd worden met ziekten van het centraal zenuwstelsel. In maart 2017 heeft de COGEM een herzien advies uitgebracht ten aanzien van deze eiwitten.
30 juni 2017
Het knelpunt ‘Zelfstandige leesbaarheid van ggo-dossiers’ is opgelost en de criteria voor het gebruik en aanleveren van informatie ten behoeve van het uitvoeren van een risicobeoordeling is beschikbaar op onze website.
9 mei 2017
Vanaf 8 mei 2017 kunt u het 2.8 verzoek in combinatie met daaropvolgende kennisgevingen (I en II-k) en/of vergunningaanvragen (II-v en III), of wijzigingen hierop, in één keer indienen met behulp van het 2.8 combinatie formulier.
27 januari 2017
Op 22 december 2016 is het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ afgerond en is het eindrapport opgeleverd.
1 januari 2017
Per 1 januari 2017 is de wijzigingsregeling in werking getreden. Het ministerie van IenW heeft de wijzigingsregeling op 14 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2016, 67577).
5 december 2016
De digitale openbaarheid van alle ingeperkt gebruik (IG) dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 maart 2015, is uitgesteld tot begin februari 2017.
4 november 2016
Vanaf begin december 2016 zijn ingeperkt gebruik dossiers, die vanaf 1 maart 2015 zijn ingediend, ook digitaal inzichtelijk via de vergunningendatabase van Bureau GGO.
12 oktober 2016
Het Ministerie van IenW heeft het voornemen om de Regeling ggo te wijzigen. De inhoud van de wijzigingsregeling en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen staan hieronder.
1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk uw ingeperkt gebruik aanvragen digitaal in te dienen via de berichtenbox.
1 oktober 2016
Per 1 oktober 2016 zijn bijlage 2 en 4 van de Regeling ggo gewijzigd.
6 september 2016
Het omzetten van complexe vergunningen met veel leden, veel maatwerk en omlaagschalingen blijkt een ingewikkeld en tijdrovend proces te zijn. Voor het uitwerken en doorvoeren van de oplossingen hiervoor is echter tijd nodig en in de tussentijd belemmert de gedwongen omzetting het onderzoek en kan er niet gemakkelijk gestart worden met nieuwe ggo werkzaamheden.
15 juli 2016
Zoeken:

Service