180701 Bijlage 2, lijst A1 - Gastheerorganismen behorende bij combinatie A