U bevindt zich op: Home nl Vergunningendatabase

Vergunningendatabase

Het ministerie van IenM is in het kader van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen. Op dit gedeelte van deze site is een grote hoeveelheid actuele informatie te vinden met betrekking tot de afgegeven vergunningen en de vergunning verlening.

De vergunningendatabase biotechnologie biedt een overzicht van de verleende vergunningen en in behandeling zijnde vergunningaanvragen.

Daarnaast bevat deze site vanaf 2008 pagina's waarop de locaties van veldproeven in Nederland worden weergeven en kan het Register ggo teelt worden benaderd, waarin is aangegeven op welke locaties de op de Europese markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld.

Hoe gebruik ik de vergunningendatabase biotechnologie?

Zoekcriteria

Door één of meer van onderstaande selectiecriteria in te voeren en vervolgens op de knop [Zoeken] te drukken, verschijnt onder het kopje Zoekresultaat de lijst van dossiers die voldoen aan de criteria.

Rechtspersoon

Door een deel van de naam van de rechtspersoon (de vergunninghouder) in te voeren, verschijnt een lijst met namen waaruit geselecteerd kan worden.

Uitgangs-organisme

Door een deel van de naam van het organisme (de vergunninghouder) in te voeren, verschijnt een lijst met namen waaruit geselecteerd kan worden.

Procedure

Hier kan of alle procedures (dit is de standaard waarde) of een specifieke procedure geselecteerd worden, waarbij de afkortingen staan voor:

 • ingeperkt gebruik (IG)
 • introductie in het milieu - landbouw (IM-L)
 • introductie in het milieu - medisch/veterinair (IM-MV)
 • marktaanvragen (MA) 
De in de vergunningendatabase beschikbare gegevens zijn niet voor alle procedures hetzelfde. De zoekresultaten kunnen dan ook per procedure verschillen.

 

Dossiernummer

Een dossiernummer (bijvoorbeeld IM-L 11-056/02) is opgebouwd uit:

 • Een procedurecode (bijvoorbeeld IM-L)
 • De laatste 2 cijfers van een jaartal (bijvoorbeeld 11 voor 2011)
 • Een volgnummer binnen het jaar bestaande uit 3 cijfers (bijvoorbeeld 056)
 • Een wijzigingsnummer binnen het dossier bestaande uit 2 cijfers, soms voorafgegaan door een letter (bijvoorbeeld 02)

Gezocht kan worden op een volledig dossiernummer inclusief de procedurecode, maar ook op onderdelen ervan.

Status

Het zoekcriterium Status kan ingesteld worden op 'Alle' of op één van de volgende specifieke statussen. Niet alle statussen zijn relevant bij alle procedures.

 • Ter inzage
  toont alle dossiers waarvan de ontwerpbeschikking of beschikking ter inzage ligt en zienswijzen of bezwaar tegen de vergunning ingebracht kunnen worden. Dit is de standaard waarde.
 • Vergunning onherroepelijk
  toont alle dossiers waarvoor een vergunning is afgegeven en waaronder werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.
 • Ontwerpbesluit genomen
  toont alle dossiers waarvan het ontwerpbesluit genomen is en ter inzage hebben gelegen. Er kunnen in deze fase geen nieuwe zienswijzen ingediend worden op het ontwerpbesluit.
 • Beroep aangetekend
  toont alle dossiers waarvoor een beschikking is afgegeven, maar naar aanleiding van een ingediend bezwaar bij de Raad van State de vergunning (nog) niet gebruikt mag worden.
 • Vervallen
  toont alle dossiers waarvan de vergunning vervallen is en dus niet meer door de rechtspersoon gebruikt mag

Datum vergunning vanaf en datum vergunning t/m

In de zoekopdracht is het mogelijk om te selecteren op de datum waarop de vergunning is afgegeven. Hierbij kan gezocht worden vanaf en/of tot een bepaalde datum.

Trefwoorden

Hier kan een vrije tekst als criterium worden ingevoerd, waarbij deze tekst gezocht wordt binnen verschillende velden van de dossiers, zoals de titel, het overzicht van genen en functies en het overzicht van de lokale overheden waar de werkzaamheden zullen plaats vinden.

Zoekresultaat

Lijst met zoekresultaten 

 • De zoekresultaten worden als een lijst van (sub)dossiers getoond. Per pagina worden 20 (sub)dossiers getoond. Zowel boven als onder de lijst kunnen andere pagina's worden gekozen.
 • Binnen de tabel kan op één van de kolommen worden gesorteerd. De kolom wordt gesorteerd door op de kolomtitel te klikken. Nogmaals klikken draait de sortering om.
 • Door op een subdossiernummer te klikken wordt een pagina getoond met details over dat subdossier.

Subdossier details 

Dit scherm bestaat uit twee delen.

 • In het bovenste deel worden de details van het subdossier getoond. Hier bevindt zich ook de knop [Terug] om terug te keren naar de lijst met zoekresultaten.
 • In het onderste deel worden de openbare documenten van het subdossier getoond.
  • De documenten worden in pagina's van 10 documenten getoond. Zowel boven als onder de lijst kunnen andere pagina's worden gekozen.
  • Binnen de tabel kan op één van de kolommen worden gesorteerd. de kolom wordt gesorteerd door op de kolomtitel te klikken. Nogmaals klikken draait de sortering om.
  • Door op de naam van het document te klikken, kan het document worden ingezien.

 

 

Zoeken:

Service