U bevindt zich op: Home nl Toelichtingen Endogeen virus onder 5.4.2

Een endogeen virus dat mogelijk aanwezig kan zijn in de gastheercel of- cellijn onder 5.4.2

Bij handelingen met animale en humane cellen en cellijnen in associatie met biologisch ingeperkte virale vectoren dient, naast met de vector en de donorsequentie, rekening te worden gehouden met (mogelijke) aanwezigheid van (wildtype) virussen en virale sequenties die bij de vervaardiging van de cellijn zijn toegepast of die als besmetting in de cellen aanwezig kunnen zijn. Er dient in de risicoanalyse rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van recombinatie en/of complementatie, waardoor er een recombinant (niet-biologische ingeperkt) virus kan ontstaan, hetgeen leidt tot een hogere inschaling, (artikel 5.4.3 in plaats van artikel 5.4.2 moet in een dergelijk geval worden toegepast, vanwege de opheffing van de biologische inperking van het virus).

Om aanwezigheid van wildtype virussen uit te sluiten kunnen cellen voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid hiervan worden gecontroleerd.

Zoeken:

Service