U bevindt zich op: Home nl Marktaanvragen

Marktaanvragen

Om genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) als product op de markt te mogen brengen, is een vergunning nodig. Deze vergunning is geldig voor de gehele Europese markt en daarom doorloopt de aanvraag een Europese procedure.

Wat zijn marktaanvragen?

Aanvragen voor het op de markt brengen van een genetisch gemodificeerd (gg) product vallen onder introductie in het milieu, maar volgen een Europese procedure. De toelating van het product geldt dus voor de gehele Europese markt.

Welke procedures zijn er voor marktaanvragen?

Afhankelijk van de toepassing van het ggo kunt u een marktaanvraag indienen onder de Europese Richtlijn 2001/18/EG of de Verordening EG/1829/2003.

2001/18/EG:

Teelt of import van levende ggo’s kunt u indienen onder Richtlijn 2001/18/EG. In de praktijk geldt dat alleen voor ggo's die niet bestemd zijn voor veevoeder en/of voedsel (zoals bloemen en sierplanten) een toelating wordt aangevraagd onder deze richtlijn.

EG/1829/2003:

Sinds april 2004 kunt u alle aanvragen voor markttoelatingen van voedsel (levensmiddelen) en veevoeder die geproduceerd zijn met ggo's of bestaan uit ggo's indienen onder Verordening EG/1829/2003. Maar ook de import en teelt van levende ggo's kunt u tegelijkertijd via deze procedure aanvragen.
Voor een volledige beschrijving van de procedure die is gebaseerd op EG/1829/2003 verwijzen wij u naar de website van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA).

Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen

Het Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen fungeert als de centrale ingang voor alle marktaanvragen die onder de EG/1829/2003 in Nederland worden ingediend. Het loket coördineert het nationale proces van de afhandeling en de inhoudelijke beoordeling van de marktdossiers. Daarnaast is het loket het aanspreekpunt en informatiepunt voor aanvragers, de EFSA en de departementen.

Register ggo-teelt

Op basis van de Europese wetgeving is het verplicht een openbaar register bij te houden met de locaties waar ggo's geteeld worden. Wanneer u in Nederland tot de markt toegelaten ggo's wilt telen, moet u hiervan melding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het register ggo-teelt wordt openbaar gemaakt op welke locaties in Nederland gg-gewassen geteeld worden.

Zoeken:

Service