U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Risicobeoordeling Hulpmiddelen bij de risicobeoordeling De risicobeoordelingstool

De risicobeoordelingstool

De RB-tool is een hulpmiddel bij het maken van een correcte risicobeoordeling. De tool volgt de inschalingsartikelen van bijlage 5 en geeft ondersteuning bij het invullen van de aanvraagformulieren. Het doorlopen van de RB-tool draagt eraan bij dat u uw werkzaamheden op het juiste niveau kunt inschalen en aanvragen en helpt u te beslissen wat voor uw activiteiten het juiste inperkingsniveau en de juiste CFI is.

Wanneer gebruikt u de RB-tool?

  • wanneer u nog niet zeker weet op welk inperkingsniveau en in welke CFI u uw (groep van soortgelijke) ggo's veilig kunt hanteren,
  • wanneer u tijdens de risicobeoordeling nog niet weet op welk inschalingsartikel van bijlage 5 u uit moet komen,
  • wanneer u niet weet hoe u de tabellen in de aanvraagformulieren in moet vullen.

Hoe werkt de RB-tool?

De RB-tool bevat vier tabbladen namelijk voor gastheren, vectoren, donorsequenties en activiteiten en bijbehorende tabellen. In de RB-tool wordt u geholpen met het correct invullen van de tabellen aan de hand van specifieke vragen. Door stap voor stap alle tabbladen door te lopen wordt u optimaal begeleid bij het uitvoeren van een correcte risicobeoordeling. Als u minder begeleiding nodig heeft kunt u ook slechts het activiteiten tabblad invullen waardoor u sneller tot een inschalingsartikel, inperkingsniveau en CFI komt.

Lees meer over de RB-tool.

Hoe verhoudt de RB-tool zich tot de aanvraagformulieren?

De onderbouwing die in de beslisschema’s bij de verschillende stappen van de RB-tool getoond wordt, kunt u gebruiken bij het correct en compleet invullen van het juiste aanvraagformulier.

De E-learning

Bureau GGO heeft een e-learning ontwikkeld die een introductie geeft op het toepassen van de RB-tool en het invullen van de aanvraagformulieren. Deze kan zeker illustratief zijn voor mensen die de eerste keer de RB-tool willen gebruiken of een aanvraagformulier moeten invullen.

Zoeken:

Service