U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Risicobeoordeling

Risicobeoordeling

Voor alle activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) dient u een risicobeoordeling uit te voeren om te bepalen op welk inperkingsniveau, in welke categorie van fysische inperking (CFI) en op welke wijze u veilig kunt werken met de ggo's.

Waarom moet u een risicobeoordeling uit voeren?

Voordat u begint met uw werkzaamheden met ggo’s dient u een risicobeoordeling uit te voeren om te bepalen op welke wijze u veilig kunt werken met de ggo’s. Hiermee bepaalt u welk inperkingsniveau (I, II-k, II-v, III of IV) en welke categorie van fysische inperking (CFI) van toepassing zijn voor uw activiteiten. Het inperkingsniveau bepaalt tevens welke procedure u moet volgen voor het aanvragen van uw ggo-activiteiten. Voor niveau I en II-k geldt de kennisgevingsprocedure en voor niveau II-v, III en IV geldt de vergunningprocedure.

Wat is een risicobeoordeling?

Een ggo bestaat uit een gastheer,  een vector en een donorsequentie. Bij de risicobeoordeling beoordeelt u alle eigenschappen van de gastheer, vector en donorsequentie in de context van het ggo. En vervolgens neemt u de handelingen die u met het ggo wilt gaan uitvoeren in ogenschouw. Daarna bepaalt u op welke wijze handelingen met dit ggo veilig uitgevoerd kunnen worden, waarbij het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is.

Hoe doet u de risicobeoordeling?

Voor de standaard risicobeoordeling kunt u bijlage 5 van de Regeling ggo volgen. Indien uw ggo niet past in de regels van de bijlage 5 dan dient u een  risicobeoordeling volgens bijlage 8 van de Regeling ggo uit te voeren.

 

Zoeken:

Service