U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Opgelost: Zelfstandige leesbaarheid

Opgelost: Zelfstandige leesbaarheid

Dit knelpunt is opgelost en geïmplementeerd.

Zelfstandige leesbaarheid van kennisgevingen, vergunningaanvragen en 2.8 verzoeken

Knelpunt: In de huidige uitvoeringspraktijk is het uitgangspunt dat ieder dossier volledig zelfstandig leesbaar moet zijn en dat alle relevante informatie onderdeel moet uitmaken van het dossier. Dit heeft geleid tot administratieve lasten doordat u informatie bij gerelateerde aanvragen steeds opnieuw moest aanleveren.

Oplossing: Tijdens het project 'Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013' is uitgewerkt onder welke condities het voor u mogelijk is om naar eerder aangeleverde informatie of openbaar beschikbare informatie te kunnen verwijzen. Er zijn criteria opgesteld voor de informatievereisten ten aanzien van gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s.
In de afgelopen maanden heeft een werkgroep de criteria verder uitgewerkt en verhelderd. De criteria geven u duidelijkheid welke informatie in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij aanvragen of kennisgevingen moet aanleveren.
U kunt het document 'Criteria voor het gebruik van informatie ten behoeve van het uitvoeren van een risicobeoordeling Ingeperkt Gebruik' vinden op onze website. Wij raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen.

 
Zoeken:

Service