U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Opgelost: TPM

Opgelost: TPM

Dit knelpunt is opgelost en geïmplementeerd.

Tijdelijke melding op bestaande ‘oude’ vergunning

Knelpunt: Het omzetten van complexe vergunningen met veel leden, veel maatwerk en omlaagschalingen blijkt een ingewikkeld en tijdrovend proces te zijn. De binnen dit project doorgevoerde quick wins en knelpuntoplossingen zullen ertoe leiden dat steeds meer van het maatwerk in bestaande vergunningen een plek krijgt in de algemene regels van het nieuwe Besluit. De problemen bij de omzetting van bestaande vergunningen zullen hierdoor aanmerkelijk verminderen. Tegelijkertijd kost de implementatie van deze oplossingen tijd. Ondertussen staat het onderzoek niet stil en moeten uw wijzigingen in de werkzaamheden volgens de procedures van het nieuwe Besluit ggo afgehandeld worden.

Oplossing: Om in de tussentijd het onderzoek niet te veel te belemmeren is het mogelijk gemaakt dat u vanaf 6 september 2016 een melding doet op uw bestaande ‘oude’ vergunning. Het is alleen mogelijk om ggo’s toe te voegen aan leden van uw bestaande vergunning en het uitgangspunt daarbij is dat de risicobeoordeling van het betreffende lid niet verandert. Het betreft een tijdelijke maatregel, die tot 31 december 2017 van kracht zal zijn.

 
Zoeken:

Service