U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Opgelost: Onderscheid II-k en II-v

Opgelost: Onderscheid II-k en II-v

Dit knelpunt is opgelost en geïmplementeerd.

Onderscheid II-k en II-v

Knelpunt: Het onderscheid in inschaling tussen II-k en II-v zoals dat is ingevoerd vanaf 1 maart 2015 heeft voor het veld en Bureau GGO tot veel onduidelijkheden en discussies geleid, terwijl het onderscheid alleen procedureel van aard is. De werkzaamheden moeten namelijk in beide gevallen op inperkingsniveau II uitgevoerd worden. Dit onderscheid heeft veel administratieve lasten met zich meegebracht.

Oplossing: Daarom is besloten om het onderscheid tussen II-k en II-v scherper te formuleren en hiervoor de Regeling ggo aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 valt een gedefinieerde groep van virus families/soorten onder II-v, waardoor het grootste gedeelte van uw viruswerk op II-k ingeschaald kan worden. Tevens kunt u de corresponderende dierexperimenten op respectievelijk II-k en II-v inschalen. Hiervoor zijn de artikelen 5.4.3 en 5.6.3 van bijlage 5 aangepast en is bijlage 9 uitgebreid met extra aanvullende voorschriften.

Wat betekent de veranderde inschaling van activiteiten op II-k en II-v voor uw bestaande II-k kennisgeving en/of II-v vergunning? Zolang er geen wijzigingen van uw activiteiten binnen uw bestaande II-k kennisgeving of II-v vergunning plaatsvinden, zijn er voor u geen directe gevolgen. De activiteiten vinden immers op het juiste niveau, ML-II, plaats. Wanneer u uw activiteiten wilt wijzigen, dan kunt u een wijziging op uw bestaande II-k kennisgeving of II-v vergunning indienen. Op dat moment zal Bureau GGO de activiteiten waarvan de inschaling gewijzigd wordt, naar de juiste procedure omzetten en daarvoor een nieuw dossier aanmaken. U kunt er ook voor kiezen de omzetting zelf aan te vragen. In uw aanvraag vermeldt u dat het een dossier betreft dat omgezet moet worden, daarnaast geeft u aan op welke wijze u de omzetting wilt laten plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat er geen nieuwe dossiers aangemaakt hoeven te worden.

Zoeken:

Service