U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 Opgelost: 2.8 combinatie

Opgelost: 2.8 combinatie

Dit knelpunt is opgelost en geïmplementeerd.

Combinaties van een 2.8 procedure met een kennisgeving of vergunningaanvraag

Knelpunt: In de voorgaande uitvoeringspraktijk moest u eerst een 2.8 verzoek doen en daarna nog een kennisgeving of vergunningaanvraag nadat u het 2.8 besluit had ontvangen. Dat betekende in de praktijk dat u meerdere keren een aanvraagformulier met bijbehorende informatie moest indienen en dat u met meerdere termijnen van afhandeling te maken had. Deze werkwijze werd als een knelpunt ervaren bij een efficiënte uitvoering van de regelgeving.

Oplossing: Vanaf 8 mei 2017 is het mogelijk om alle combinaties van een 2.8 verzoek met niveau I of II-k kennisgevingen en/of niveau II-v of III vergunningaanvragen of een wijziging hierop in één keer in te dienen. U hoeft bij deze nieuwe werkwijze alleen het 2.8 combinatie formulier met bijbehorende informatie in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat u de activiteiten zoals die zijn vastgelegd in het 2.8 besluit, dat gebaseerd is op het 2.8 verzoek, ook wilt beschouwen als kennisgevingen en/of een vergunningaanvragen. Het blijven dus aparte procedures met aparte dossiers, maar u ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op de kennisgevingen en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen. Bureau GGO zal ernaar streven om de verzoeken binnen een termijn van 45 dagen, voor de 2.8 procedure, en 5 werkdagen, voor de opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen, af te handelen.

 
Zoeken:

Service