U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Procedures Bijzondere procedures 2.8 combinatie procedure

2.8 procedure in combinatie met een kennisgeving of vergunningaanvraag

Vanaf 8 mei 2017 kunt u uw 2.8 verzoek altijd in combinatie met één of meerdere kennisgevingen van niveau I of II-k en/of vergunningaanvragen van niveau II-v of III indienen. U hoeft hiervoor alleen het 2.8 combinatie formulier in te vullen. Het 2.8 besluit wordt dan beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

U kunt ervoor kiezen om de activiteiten uit het 2.8 besluit onder te brengen in nieuwe I of II-k kennisgevingen en/of II-v of III vergunningen of om de activiteiten toe te voegen aan bestaande kennisgevingen en/of vergunningen. Het 2.8 combinatie verzoek kunt u alleen doen voor activiteiten die aan kennisgevingen en/of vergunningen van na 1 maart 2015 toegevoegd moeten worden. Het is ook mogelijk om een 2.8 verzoek te doen voor activiteiten waaraan verschillende inperkingsniveaus worden toegekend, in dat geval wordt het 2.8 besluit gecombineerd met verschillende nieuwe of bestaande kennisgevingen en/of vergunningen.

Wat moet u weten over het 2.8 combinatie verzoek?

Voor het 2.8 combinatie verzoek en de opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen blijven de normale procedures bestaan, die na elkaar afgehandeld worden. Er worden aparte dossiers voor de verschillende aanvragen aangemaakt. Het 2.8 besluit wordt beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. Aangezien iedere activiteit uit het 2.8 besluit één op één wordt doorgezet naar een opvolgende kennisgeving of vergunning, vormt de activiteit een onveranderd en zelfstandig onderdeel in deze kennisgeving of vergunning. Om deze activiteit te wijzigen moeten zowel het 2.8 besluit als de kennisgeving of vergunning gewijzigd worden. De afhandeling van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen is geheel administratief, hierdoor kan de afhandeling versneld worden, het streven is om de gecombineerde aanvraag binnen een termijn van 45 dagen (voor de afhandeling van het 2.8 verzoek) plus 5 werkdagen (voor de administratieve afhandeling van de vervolgprocedure) af te handelen. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op de kennisgevingen en uw 2.17 besluit in geval van een nieuwe II-k kennisgeving en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

Wat gebeurt er als het 2.8 besluit niet overeenkomt met uw aanvraag?

Als Bureau GGO bij de beoordeling van uw 2.8 verzoek voor een activiteit op een ander inperkingsniveau en een andere CFI uitkomt dan waar u om verzocht heeft, dan zal Bureau GGO de activiteit onderbrengen in een nieuwe kennisgeving of vergunning.

Hoe dient u het 2.8 combinatie verzoek in?

U hoeft alleen het 2.8 combinatie formulier met bijbehorende informatie in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat u de activiteiten uit uw 2.8 besluit ook wilt beschouwen als één of meerdere kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. In het 2.8 combinatie formulier beschrijft u de complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren. Tevens geeft u in het formulier per activiteit aan dat u de activiteit in een nieuwe kennisgeving of vergunning wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan een bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de kennisgeving of vergunning op. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. Het is ook mogelijk om een 2.8 combinatie verzoek te doen als uw activiteiten op meerdere inperkingsniveaus ingeschaald moeten worden. U geeft in de activiteitentabel per activiteit aan hoe u de activiteiten wilt laten doorzetten.

Wie doet het 2.8 combinatie verzoek?

Aangezien u het 2.8 combinatie verzoek in combinatie met opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen doet, dienen naast de betrokken BVF-en ook de tekenbevoegde en de verantwoordelijk medewerker (in geval van een vergunningaanvraag) mee te tekenen.

Zoeken:

Service